Reptes

Església que surt

Roll-up
Lona
Lona
Carpeta
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web
Pàgina web

L’església que surt és una iniciativa dirigida a persones que tenen la necessitat de compartir un neguit, un problema, un moment d’incertesa i que no troben en el seu entorn una persona que els escolti i acompanyi. Aquesta iniciativa és impulsada pel Bisbat de Solsona.

E2S es va encarregar d’elaborar els lemes de la campanya, la imatge gràfica i les aplicacions que requeria el projecte. Tot això es va concretar en carpetes, lones, flyers, roll-ups i una pàgina web.

Clicant aquí podeu visitar la pàgina web de la iniciativa.