Reptes

Himesa

Creació de la pàgina web de l’empesa HIMESA. S’ha realitzat una adequació dels continguts, s’ha dissenyat l’estructura i l’aparença visual de la web. S’ha dut a terme la programació de la pàgina web de manera que sigui responsive, és a dir, que s’adeqüi als diferents tipus de format segons els dispositius a través dels quals es consulta.