Reptes

La Bruixa d’Or

Restyling de la marca, disseny de totes les aplicacions corporatives i de promoció, creació d’il·lustracions, desenvolupament web, definició i execució de campanyes de publicitat, producció audiovisual i esdeveniments.

La Bruixa d’Or va rebre, el 2011, el Premi Nacional de Màrqueting 2010, lliurat a Madrid, per totes les accions de promoció realitzades durant l’any passat, desenvolupades en la seva totalitat per E2S. El repte de les accions realitzades consisteix en seduir una gran diversitat de segments, tant socials com territorials.