Reptes

Parc de la Sèquia

Estratègia de comunicació per al seu reposicionament, redisseny de la imatge gràfica, unificació de les marques i submarques, disseny de la papereria corporativa i del nou estil gràfic de Parc de la Sèquia – Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia.