E2S

Projectes audiovisuals per a la Clínica Sant Josep

 

Elaboració de dos projectes audiovisuals per la Clínia de Sant Josep. Un d’ells és una animació que explica detalladament el procés d’ingrés al centre i les diferents gestions o tràmits que cal dur a terme durant l’estada del pacient. La realització d’aquest projecte mitjançant animació permet que el missatge que es vol transmetre sigui molt entenedor.

L’altre projecte audiovisual consisteix en un vídeo promocional de la Clínica de Sant Josep. Presenta el centre a través d’un recorregut per les seves instal·lacions, explica detalladament els serveis que ofereis i en mostra les xifres (nombre de pacients que atén, nombre de professionals dela salut que hi treballen, etc).

« Petit Ballet Solsoní | Tecnical »