E2S

Mòduls

El format modular de ZERO permet articular diferents itineraris d'innovació creativa per respondre a un ampli ventall de reptes organitzacionals.

ZERO
ZERO
EXPRESS
PROGRAMES
I ACTIVITATS
SINGULARS

ZERO

Mètode ZERO estàndard.

ZERO Express

Adaptació de ZERO que exclou el dia Z.

Programes
i activitats singulars

Z Explore
Exploracions en diferents formats i periodicitat, per a la descoberta, la inspiració, l'actualització i l'aprenentatge.

Z Idea
Tallers i exercicis cratiius, oberts o tancats, per a la generació, desenvolupament i visualitzacó de les idees.

Z Expert
Conferències i taules rodones per a la transmissió del coneixament expert i el debat.

Z Connect
Espais de trobada dinamitzats per a la connexió i la col·laboració.