Reptes

El Camí Oliba

La feina desenvolupada per aquest client respon a l’estratègia corporativa desenvolupada per Edosessa.

Proposta de naming per al reposicionament del projecte, creació i disseny de la nova marca i maquetació del nou tríptic de promoció. S’ha realitzat un mapa informatiu on s’enumeren els diferents monuments que s’hi troben en el recorregut. Paral·lelament s’han realitzat publicitats per revistes especialitzades i s’ha actualitzat la imatge del web seguin la nova proposta gràfica.

S’ha conservat el web ja existent, que ha sigut adaptat amb la nova imatge realitzant petits canvis als estils.