Zero

ZERO, on tot comença

ZERO és un mètode d’innovació creativa dirigit a organitzacions amb capacitat per ser referència en qualsevol aspecte de la seva cadena de valor.

Crear un nou producte o servei, arribar a un nou target, obrir mercat, potenciar o consolidar una marca, un nou model de negoci, promoure un territori, reorientar un posicionament, liderar un canvi organitzacional o encarar el futur d’una empresa constitueixen projectes que ZERO pot revolucionar. ZERO és singular i, alhora, té aplicabilitat per a tot tipus de reptes de negoci, socials o territorials.

La disrupció d’aquest mètode resideix en la capacitat de desenvolupar una estratègia d’innovació creativa completa i un full de ruta totalment definit amb la màxima implicació del client durant el mínim temps possible, i amb una experiència immersiva (el Dia Z) dissenyada a la mida precisa de cada repte i perfil de projecte.

El mètode ZERO és:

Disruptiu

Trenca amb la consultoria tradicional basada en l’expertesa del consultor

Creatiu

La creativitat és al nostre ADN.

Rigorós

El millor equip: gran experiència i coneixements sobre la innovació creativa.

Àgil

No ens agrada perdre el temps ni fer-lo perdre.

Participatiu

El client és el veritable agent actiu del canvi.

Modulable

Adaptable a cada repte i a cada perfil de projecte.

MÈTODE ZERO

KICK-OFF

Una primera sessió de treball amb el client per a comprendre exactament el repte, el seu motiu, el context i l’interès que el genera.

És una etapa habitualment obviada però essencial per al correcte desenvolupament de ZERO.

Aquesta fase serveix per a sol·licitar dades, recollir informacions qualitatives i determinar els factors crítics que caldrà tenir en compte al llarg de tot el procés.

El Kick-off també és el moment de determinar els equips de confiança que s’implicaran en cadascuna de les fases del procés.

DURADA: 2 hores
EQUIP: E2S i CLIENT


ANÀLISI ESTRATÈGICA

Fase d’anàlisi, exploració i prospecció.
Ens ajudem de diferents mecanismes per a complementar el nostre estudi.

2.1 Anàlisi interna
Analitzem tota la informació que cal tenir en compte sobre el client (facilitada i generada) amb l’objectiu d’estudiar la proposta de valor, la seva comunicació i les dinàmiques presents.

2.2 Exploració externa
Identifiquem i estudiem experiències i tendències a àmbit mundial per a detectar noves oportunitats.

Conclusions i proposta
Elaborem un document amb els resultats analítics i exploratius i amb les propostes creatives que definiran el Focus del projecte, presentat el Dia Z.

DURADA: 3-4 setmanes EQUIP: E2S

DIA Z ESPAI ZERO

Una jornada de creativitat intensiva, l’experiència central i completament diferencial del nostre mètode.

El Dia Z és innovador en concepte i pel que fa a la profunditat d’eines i processos utilitzats, així com pel seu desenvolupament en un espai dissenyat específicament per a cadascuna de les dinàmiques de treball.

En aquesta fase treballem col·laborativament amb un equip reduït per part del client, de fins a 8 professionals amb indumentària pròpia i materials exclusius, en una immersió totalment aïllada de qualsevol interferència. Fem cafè, mengem i descansem sense sortir de l’Espai Zero.

DURADA: 1 dia
EQUIP: E2S i CLIENT

Dia Z

Focus

Presentem els resultats de l’anàlisi estratègica i les propostes creatives que n’hagin sortit. Les conclusions i el recull de casos il·lustratius i inspiradors, amb experiències internacionals d’èxit, serveixen per a enfocar la sessió i estimular la creativitat.

Durada aproximada: d’1 a 1,5 hores

Exploració

En aquesta fase, cada participant busca informació rellevant i exemplificativa que es derivi de les idees força que destaquin en la fase de Focus. Es lliuren el material i les eines per a cadascuna de les exploracions, que s’acabaran organitzant en diferents universos.

Durada aproximada: 1,5 hores

Ideació

Arribem a la fase d’Ideació inspirats per E2S i per les pròpies exploracions de la fase anterior. Tot això desemboca en una dinàmica de generació d’idees disruptives que surten del treball col·laboratiu. Per assolir aquest objectiu, escollim una de les prop de 40 eines creatives de què disposa ZERO, cadascuna orientada a perfils de projecte i reptes diferents.

Durada aproximada: 3,5 hores

Visualització

Després de passar per diferents filtres i discriminadors, les idees i propostes de valor finalment escollides necessiten ser visualitzades pels participants. Els assistents disposen aquí de múltiples eines i mecanismes, físics i virtuals, per a la visualització d’aquestes idees, per tal de concebre’n la comunicació i per a estudiar tot el que seria necessari per a executar o implementar-les.

Durada aproximada: 1,5 hores

FULL DE RUTA

Finalitzat el Dia Z, la informació, conclusions i propostes recollides i millorades pel propi client al llarg del projecte, es destil·len i sintetitzen en un informe final i es traça un full de ruta que descriu el pla d’accions a implementar en el curt i mig termini.

El full de ruta inclou calendarització, nivells de prioritat, atorgament de responsabilitats i recomanacions explícites d’execució. Estableix el veritable punt zero de la innovació, el moment en el qual un projecte, producte o servei ha de començar una fase de R+D, un pla de negoci, una fase de prototipatge, un pla de màrqueting o de comunicació o qualsevol nou estadi d’implementació de la innovació creativa completada gràcies a ZERO.

DURADA: 2-3 setmanes
EQUIP: E2S

Mòduls

El format modular de ZERO permet articular diferents itineraris d'innovació creativa per respondre a un ampli ventall de reptes organitzacionals.

ZERO
ZERO
EXPRESS
PROGRAMES
I ACTIVITATS
SINGULARS

ZERO

Mètode ZERO estàndard.

ZERO Express

Adaptació de ZERO que exclou el dia Z.

Programes
i activitats singulars

Z Explore
Exploracions en diferents formats i periodicitat, per a la descoberta, la inspiració, l'actualització i l'aprenentatge.

Z Idea
Tallers i exercicis creatius, oberts o tancats, per a la generació, desenvolupament i visualitzacó de les idees.

Z Expert
Conferències i taules rodones per a la transmissió del coneixement expert i el debat.

Z Connect
Espais de trobada dinamitzats per a la connexió i la col·laboració.