Projectes

Som comunicació significativa i amb impacte.

Testimonials

"Des de fa cinc anys, Lavinia i E2S han establert nombroses col·laboracions i sinergies, fruit de la sintonia i la confiança professionals entre les dues parts. Des de Lavinia valorem enormement la qualitat, la creativitat, la proposta de solucions imaginatives, sòlides i sensates, la disponibilitat i l’esperit emprenedor i positiu de l’equip d’E2S. Fruit d’aquesta col·laboració han sorgit projectes com el programa «Carrers» (XAL), o els documentals «1711, El Setge»...

Jordi Ferrerons Director de Continguts del Grup Lavinia