Projectes

Els quatre pilars: talent, compromís, vocació i empatia

Testimonials

"Per a mi col·laborar amb la Núria Sala i l’equip de E2S ha suposat una  satisfacció doble. D’una banda,  descobrir una empresa amb gent de primer nivell, creatius, apassionats per la feina ben feta i amb un compromís sense reserves amb els seus clients. De l’altra que hagin fet l’aposta de viure i treballar al món rural. Ells són la millor prova que no hi ha més límits al que...

F. Xavier Ballabriga President de la Fundació Cedricat