Projectes

Parc de la Sèquia

Repte

Definir, des del punt de vista comunicatiu, la proposta de valor del Parc de la Sèquia i posar en valor els actius d’aquest espai d’inesgotable potencial natural, paisatgístic, històric i de patrimoni material i immaterial.

Solució

E2S hem aplicat el nostre mètode propi d’innovació creativa per definir l’estratègia de reposicionament i comunicació del Parc de la Sèquia. Aquest mètode comprèn la diagnosi de la marca i del seu posicionament objectiu, del sector i de la imatge despresa, un estudi del posicionament subjectiu percebut per part dels públics destinataria, la identificació d’experiències nacionals i internacionals amb elements importables o extrapolables, la determinació del posicionament desitjat, la proposta de valor i la diferenciació respecte qualsevol alternativa, el disseny del posicionament comunicatiu a nivell conceptual, verbal i visual i la segmentació del públic objectiu per targets per estudiar el missatge, to i canal adients per a cadascun dels segments. El resultat del projecte és un pla d’acció en el curt i mig termini per tal de desenvolupar totes les accions de posicionament i comunicació, especificant-ne el calendari, el nivell de prioritat i els agents responsables de la seva execució.

Dades del projecte

  • NomParc de la Sèquia
  • TipologiaIdentitat corporativa
  • LocalitzacióBages
  • Any2014
  • ClientFundació Aigües de Manresa